misjonarzeafryki.org
Pobudzeni Duchem Świętym na misję – 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania | Misjonarze Afryki
W czwartą Niedzielę Wielkanocną, 7 maja 2017 r., zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, będziemy obchodzić 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym dniu w Kościele w Polsce rozpoczyna też Tydzień Modlitw o Powołania, w którym w sposób szczególny wierni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego. W tym roku przeżywamy go pod hasłem: "Idźcie i głoście". W swoim orędziu na 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania zatytułowanym: Pobudzeni Duchem Świętym na misję, papież Franciszek przypomina, iż "wszyscy chrześcijanie są ustanowieni misjonarzami Ewangelii", a "relacja z Panem pociąga za sobą bycie posłanymi w świat, jako prorocy Jego Słowa i świadkowie Jego miłości". Orędzie papieża Franciszka na 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Pobudzeni Duchem Świętym na misję Drodzy bracia i siostry! W minionych latach mogliśmy zastanowić się nad dwoma aspektami odnoszącymi się do powołania chrześcijańskiego: nad wezwaniem do "wyjścia ze swoich ograniczeń", aby