misjonarzeafryki.org
Pan Zmartwychwstał! Śpiewajmy alleluja! | Misjonarze Afryki
Radosnego przeżywania jedynego w historii wydarzenia - Zmartwychwstania Zbawiciela i czerpania z tego najprzeczystrzego źródła łaski: mądrości, siły i odwagi duchowej w głoszeniu prawdy