misjonarzeafryki.org
Od czuwania do posłania – Ojcowie Biali na Jasnej Górze | Misjonarze Afryki
Jak co roku, w pierwszy weekend grudnia wyruszyliśmy na sesję misjologiczną i czuwanie środowisk misyjnych na Jasnej Górze. Tym razem w naszym wspólnym wyjeździe wzięli udział: s. Kanizja, Karmelitanka od Dzieciątka Jezus, s. Natanaela, Benedyktynka Misjonarka, nasz student Rafał, o. Emmanuel i o. Mariusz. Hasło tegorocznej sesji: "Na wzór Oblubienicy Ducha Świętego" rozbudziło naszą ciekawość i było zapowiedzią interesujących konferencji. Nasze oczekiwania zostały spełnione. Wysłuchaliśmy ciekawych wykładów: ks. prof. Marka Tatara "Posłuszna w głoszeniu" oraz o. prof. Leona Nieściora "Apostolat, profetyzm i macierzyństwo Maryi z perspektywy pierwszych wieków", wspominając jedynie niektóre. Był to czas spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń, a także czas modlitwy i czuwania przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Niezwykle istotnym dla nas, promotorów misyjno–powołaniowych, było nawiązywanie nowych kontaktów. Liczymy, że zaowocują one wieloma zaproszeniami do parafii, szkół, grup