misjonarzeafryki.org
Nowe przedszkole u o. Tomka w Tandale | Misjonarze Afryki
O. Tomek Podrazik napisał do nas prosto z Tanzanii. Na misjach człowiek przekonuje się, że nie wystarczy głosić Ewangelii Słowem, ale trzeba też zaangażować się w rozwój inicjatyw mających na celu pomoc lokalnej ludności w wyrywaniu się z wielu trudności spowodowanych niełatwą sytuacją materialną. Dlatego też praca na Parafii w Tandale podzielona jest na dwa obszary. Z jednej strony jest to normalna praca duszpasterska, a z drugiej strony praca na polu przeciwdziałania problemowi ubóstwa poprzez edukację. Działalnością tą zajmuje się organizacja Tandale Social Development Center (TASODEC), której organem założycielskim jest Parafia, a koordynacją jej działalności zajmują się Siostry Białe. TASODEC prowadzi szkołę krawiecką, opłaca czesne za naukę w szkołach średnich, prowadzi centrum dla sierot – tzw., Kizito Center, oraz Caritas, który organizuje zbiórki jedzenia, a następnie rozdziela je pośród najuboższych mieszkańców Tandale, dzielnicy Dar es Salaam, w której większości mieszkają