misjonarzeafryki.org
Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej wspólnocie | Misjonarze Afryki
3 lutego 2016r. o g. 17.00 powitaliśmy w progach naszego domu zakonnego w Natalinie Matkę Bożą w Ikonie cudownego obrazu Jasnogórskiego. Powitaliśmy Dostojną Gospodynię pieśnią: O, Maryjo witam Cię! O, Maryjo kocham Cię! O Maryjo pobłogosław, wszystkie dzieci swe! Nasze spotkanie odbywało się w dwóch wymiarach: wspólnotowym - poprzez modlitwy wszystkich członków wspólnoty Misjonarzy Afryki w Natalinie i osobistym – gdzie każdy indywidualnie przebywał na modlitewnym czuwaniu i dialogu z Matką Bożą w Ikonie Czarnej Madonny. Wspólnotowy wymiar spotkania z Matką Bożą składał się m.in. z uroczystej Mszy św. według czytań i tekstów z uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej, dwóch nabożeństw maryjnych, w czasie których chcieliśmy oddać naszej Matce i Królowej nasze serca w Jej macierzyńską niewolę miłości, modliliśmy się Jutrznią i Nieszporami z oficjum Matki Bożej, przeprowadziliśmy dogłębny rachunek sumienia z życia wspólnotowego i duchowego. Dokonaliśmy również aktu zawierzenia naszej