misjonarzeafryki.org
Miesiąc Misyjny u Misjonarzy Afryki | Misjonarze Afryki
Miesiąc misyjny w tym roku pozwolił nam doświadczyć zaangażowania w sprawę misji bardzo wielu ludzi i dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagali nam w organizowaniu wszelkiego rodzaju spotkań, aby świadomość misyjna była coraz większa w Polsce. Nasz czas zaczął się bardzo intensywnie od spotkania w drugą sobotę miesiąca - 14 października na mszy misyjnej, w której brały udział nasze rodziny i przyjaciele. W tym dniu również brat Jacek Rakowski opowiedział nam o swojej pracy misyjnej wśród dzieci ulicy w Zambii. Przedstawione zostały zmiany personalne, jakie zaszły w naszej wspólnocie, powitaliśmy nowych Ojców oraz kleryków, rozpoczynających formację w Zgromadzeniu. Po tym wspaniałym wydarzeniu, gdzie obecnych było około 65 osób, które "kochają Afrykę" i sprawa misji nie jest im obojętna nadszedł czas, by rozpocząć nasze wyjazdy po całej Polsce, aby pomagać naszym rodakom zrozumieć i pokochać sprawę misji Kościoła i Ewangelizacji.