misjonarzeafryki.org
"Do wyższych rzeczy jestem stworzony …" | Misjonarze Afryki
W dniach 14-16 września o. Mariusz wziął udział w Kostkowiadzie - spotkaniu młodzieży zorganizowanym w parafii św. Wojciecha w Przasnyszu. O. Mariusz pojechał tam z ks. Tomaszem Niedziałkiem, który, obok s. Moniki Borycy oraz Moniki i Marcina Gomułków, wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat powołania - "Krzyżyk na drogę". Spotkanie to odbyło się w przededniu święta św. Stanisława Kostki, którego wspominamy 18 września. W tym roku przypada jubileusz 450-lecia narodzin Stanisława dla Nieba. Stanisław Kostka żył w połowie XVI wieku (1550-1568). Wstąpił do zakonu jezuitów wbrew woli rodziców pokonując wiele przeciwności. Choć żył bardzo krótko, bo zaledwie 18 lat, nie zmarnował swojego młodego życia. Odważnie odpowiedział na zaproszenie do przyjaźni z Chrystusem, a Jego mottem były słowa: "Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć". Świadectwo życia Stasia oraz wartości, którymi się kierował w swych decyzjach, były głównym tematem "Kostkowiady". Podczas rozmów