misjonarzeafryki.org
Chrystus Zmartwychwstał | Misjonarze Afryki
Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, Zmartwychwstały Chrystus pozostawił Kościołowi testament: "Idźcie i głoście…". Odpowiadając na ten Chrystusowy nakaz, wypełniamy najważniejszy i największy akt miłości wobec bliźniego. Odrzućmy zatem lęk, strach i z odwagą głośmy że Jezus żyje. Niech Zmartwychwstały Chrystus odnawia w nas zapał do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu: "Żniwo wprawdzie wielkie,ale robotników mało" ( Łk 10, 2). Niech nasze modlitwy i ofiary upraszają nowe powołania misyjne. Przeżywając wspólnie te Święta Wielkiej Nocy życzymy Wam głębokiego doświadczenia Chrystusowej bliskości, radości ze Zbawczego Misterium oraz obfitości wszelkich potrzebnych łask i darów dla Was i Waszych rodzin. Wspólnota Misjonarzy Afryki – Ojców Białych z Natalina