misjonarzeafryki.org
21 października 2015 – Dzień Misyjny u Misjonarzy Afryki w Natalinie | Misjonarze Afryki
Rokrocznie Kościół wzywa wszystkich swoich wyznawców do wzmożonej modlitwy za rozwój misji. To wezwanie znajduje swój wyraz w światowej niedzieli misyjnej, przypadającej w przedostatnią niedzielę października i następujący po niej tydzień misyjny. W roku 2015 niedziela wypadła 18 października, a tydzień misyjny trwał do 24 października. Ojciec św. Franciszek skierował z tej okazji specjalne orędzie, w którym napisał m.in.: "Światowy Dzień Misyjny 2015 r. obchodzony jest w kontekście Roku Życia Konsekrowanego i z niego czerpie inspirację do modlitwy i refleksji. Jeśli bowiem każdy ochrzczony jest powołany do dawania świadectwa o Panu Jezusie przez głoszenie wiary otrzymanej w darze, odnosi się to w sposób szczególny do osoby konsekrowanej, ponieważ życie konsekrowane i misja są ze sobą silnie powiązane. Naśladowanie Jezusa, w wyniku którego zrodziło się życie konsekrowane w Kościele, jest odpowiedzią na wezwanie, by wziąć krzyż i iść za Nim, brać przykład z Jego oddania Ojcu i Jego