misjonarzeafryki.org
13 marca – 2. rocznica wyboru Ojca świętego Franciszka | Misjonarze Afryki
Handel narkotykami, wirtualna miłość, przekazywanie wiary nowym pokoleniom i relacje papieża z osobami, które nie podzielają jego poglądów – to niektóre tematy, jakie poruszył Franciszek w obszernym wywiadzie dla gazety wydawanej w jednej z dzielnic nędzy Buenos Aires. Pismo, zatytułowane "La Cárcova news", redaguje od grudnia ubiegłego roku grupa młodych zapaleńców w slumsach o tej samej nazwie; powstały one w stolicy Argentyny pół wieku temu wokół ostatniej stacji metra. Pytania zredagowano podczas spotkań z ubogą młodzieżą, a w jej imieniu zadał je Franciszkowi pracujący w slumsach ks. José Maria di Paolo. Przez długie lata współpracował on na rzecz najuboższych z ówczesnym arcybiskupem Buenos Aires, a w lutym spotkał się z papieżem Bergoglio w Domu św. Marty. Swój wywiad młodzi Argentyńczycy rozpoczęli od pytania o peryferie, które często obecne są w papieskim nauczaniu. Ojciec Święty wyjaśnił, że dla niego peryferie oznaczają granice. "Normalnie poruszamy się w przestrzeni, którą