miryanka.com
Гордост и Предразсъдъци
Ще взема за малко заглавието и после с удоволствие го връщам на авторката. Вземам го на заем, защото почти 200 години след Джейн Остин, тези два феномена са все така актуални във взаимоотношенията…