miryanka.com
Ако не си телепат, думите помагат
Аз само да попитам….. Колко от вас са телепати? За да съм максимално коректна, трябва да уточня що е то телепатия. Телепатията е парапсихичен процес на екстрасензорното енергоинформационно възприят…