miryanka.com
Чуваме ли глухите? Заслушваме ли се?
Колко от вас имат приятели, които са глухи? За какво си говорите с тях и какво можете да правите заедно? От около 3 години имам достъп до хора с увреден слух. Казвам “имам достъп”, защо…