miryanka.com
Ден на доброволния труд
Днес е ден на доброволеца и доброволния труд! Убедена съм, че това е един от най-важните елементи от нашето гражданство. И не само защото не е достатъчно да разчитаме на държавата да се погрижи за…