miryanka.com
британците не искат нас. ние отхвърляме други. колелото се върти
работя вече 9 години с британци. пътите, в които съм се чувствала подцененна или гледана с пренебрежение се броят на едната ми ръка. и причината не е била поради национална принадлежност. аз лично …