miryanka.com
сапуни с кауза
днес с младежите от “Дом възможност” Скравена правихме сапуни. това е сравнително нова инициатива, която стартирахме, за да им дадем възможност сами да изкарват прехраната си. идеята бе…