miryanka.com
КСО страсти в четвъртък
значи, и едното и другото събитие бяха за мен добра инвестиция на време. всъщност, лекцията в СУ за работещите модели в КСО се провали. нямаше студенти, освен един – Зравко, който беше от гру…