miryanka.com
PR Thursday: Каква e ролята на социалнo отговорните кампании за бизнеса?
още едно събитие в четвъртък ще учи бизнеса да бъде отговорен. засега само съм чувала и чела за прословутия пи ар търсдей на М3. и понеже съм в М3 редовно в понеделник и сряда вечер, някак си четвъ…