miropress.pl
Matryca BCG
Matryca BCG jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi analizy strategicznej. Bruce Henderson, założyciel BCG, po raz pierwszy opisał ją w artykule w 1970 roku, choć w różnych źródłach podaje s…