miropress.pl
Analiza PEST
Analiza PEST jest bardzo użytecznym narzędziem pozwalającym na analizę otoczenia. Narzuca nam strukturę w podziale na czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne. Niektórzy wykonuj…