miropress.pl
Cena – wolumen – zysk
Zrozumienie relacji pomiędzy ceną, wolumenem i zyskiem jest jednym z najważniejszych obszarów zarządzania finansami firmy. Spróbujmy rozważyć tą relację na przykładzie. Próbujemy znaleźć konieczny …