miropress.pl
Maksymalizacja zysku
Maksymalizacja zysku jest dość skomplikowanym procesem, przebiegającym w poprzek struktury organizacyjnej i rodzącym konflikty pomiędzy dyrektorami. Często maksymalizacja jednego z czynników niwelu…