miropress.pl
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Dziś wchodzi w życie nowa ustawa, która ma nadążyć za tymi, którzy unikają płacenia podatków, osiągają korzyści z przestępstw albo finansują terroryzm. Zwykłych obywateli nie powinna ona dotyczyć, …