miropress.pl
Pies ogrodnika, czyli jeden z głównych problemów polskiego biznesu
Z Wikipedii: Pies ogrodnika – związek frazeologiczny będący określeniem pejoratywnym. „Psem ogrodnika” jest zwykle nazywany ten, kto uniemożliwia lub utrudnia innym osobom dostęp do jak…