miropress.pl
Przypowieść o talentach
Wdałem się wczoraj w drobną dyskusję o książkach biznesowych z kolegą po fachu. Kolega najpierw zacytował nieznanego mi mistyka tybetańskiego, z którego można byłoby wysnuć wniosek, że wiedza książ…