miropress.pl
Solidarność
W książce, którą teraz czytam – „Too Big to Fail” na stronie 25 natknąłem się na ciekawe ćwiczenie uczące zespołowej solidarności. Po przejęciu Lehman Brothers przez AmEx, jeden …