mirjamrotenstreich.com
‘Taboe’ op het verlies van een kind als normaal onderdeel van een roman of een film
Door een aantal reacties op mijn twee blogs over de film ‘Tonio’, realiseerde ik me dat er op het onderwerp – de dood van je kind – een soort taboe rust. Niet dat er helemaa…