mirijamgeyerhofer.se
Hur det går med bokmanuset? Jo då, snart klar. Eller ja, typ. Ehhh.
Söndag! En produktiv dag där många tusen tecken ska plitas ner i Scrivener (världens bästa skrivprogram, tips!), nya kapitel ska bestämmas och olika ämnen bytas plats på för att få ihop en bättre e…