mirijamgeyerhofer.se
Hur många bilder på skitiga sommarbarn är för många? Jag vet inte, men här är två till:
Försommar med de här två skitgrisarna alltså! Parklek och glass efter förskolan en sketen onsdag, och förutom lite tröttgnöl endast glada miner allt som ofta. Håll ut ni med yngre barn, det ser ut …