miomie.wordpress.com
Never be the same again
Gần hai tháng rồi không post entry nào ở blog này, nhớ mọi người quá. Không biết có ai nhớ tôi :) ? Hôm rồi tôi nằm mơ. Chuyện này chẳng có gì lạ. Bao nhiêu năm qua, tôi đã luôn mơ màng. Như một th…