miomie.wordpress.com
Daily sketch 6 – Leuven city hall
Thứ năm 07/03/2019 – Tòa thị chính Leuven