minlwin.wordpress.com
၂တိအခန္းၾကီး(၄)
၁ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေပၚထြန္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ထင္ရွားေသာကာလ၊ အသက္ရွင္ေသာသူ၊ ေသေသာသူတို႔ကိုစစ္ ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာ သခင္ေယရႈခရစ္ေရွ႔မွာ၄င္း၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႔မွာ၄င္း၊ ငါသည္သင့္ကိုသစၥာေပးသည္ကား၊ ၂ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္က…