minlwin.wordpress.com
ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၅)
၁ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကူးေစျခင္းငွာ၊ ေယာဒန္ျမစ္ေရကို ခန္းေျခာက္ေစေတာ္ မူသည္ အေၾကာင္းကို၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္၌ေနေသာ အာေမာရိမင္းႀကီးအေပါင္း၊ ပင္လယ္နားမွာ ေနေသာ ခါနနိမင္းႀကီးအေပါင္း တုိ႔သည…