minlwin.wordpress.com
ေနဟမိ အခန္းၾကီး(၁၂)
၁ရွာလေသလသား ေဇရုဗေဗလႏွင့္ ေယာရႈေနာက္သို႔လိုက္လာေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားဟူ မူကား၊ စရာယ၊ ေယရမိ၊ ဧဇရ၊ ၂-၃အာမရိ၊ မလႅဳတ္၊ ဟတၱဳတ္၊ ေရွခနိ၊ ေရဟုံ၊ ေမရမုတ္၊ ၄-၅ဣေဒါ၊ ဂိေႏၷသုန္၊ အဘိယ၊ မိညာမိန္၊ မာဒ်ာ၊ ဗိလဂ…