minlwin.wordpress.com
တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၃)
၁ဘုရားသခင္၏ လူေမာေရွသည္ မေသမွီ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေသာမဂၤလာ စကား ဟူမူကား၊ ၂ထာဝရဘုရားသည္ သိနာေတာင္ေပၚက ၾကြေတာ္မူ၏။ စိရအရပ္မွ ထုိလူတုိ႔အား ေနထြက္ေတာ္မူ၏။ ပါရန္ေတာင္ေပၚက ေရာင္ျခည္ထြန္းပ…