minlwin.wordpress.com
ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး (၃၆)
၁ဧဒံုအမည္ရွိေသာ ဧေသာအမ်ိဳးအႏႊယ္၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ားဟူမူကား၊ ၂ဧေသာသည္ ဟိတၱိအမ်ိဳး ဧလုန္၏ သမီးအာဒတေယာက္၊ ဟိဝိအမိ်ဳး ဇိေဘာင္သားအာန၏ သမီး အေဟာလိဗာမတေယာက္၊ ခါနာန္အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္၄င္း၊ ဣရွ…