mingeek.com
Bằng chứng rằng Người ngoài hành tinh đã tạo ra loài người trong Kinh thánh cổ đại | Mingeek.com
ContentsỞ thời điểm bắt đầu Nguồn gốc Kinh ThánhBản dịch của “Kinh Thánh Sumer”Hành tinh NibiruThêm bằng chứng được phát hiện Ở thời điểm bắt đầu Trong vài thập kỷ qua, hàng ngàn văn bản và chữ hình nêm của người Sumer cổ đại đã được phát hiện ở Mesopotamia cổ đại, mà chúng ta gọi …