mindonart.com
Üçüncü Göz
Eğriti cümlelerle kurulmuş bir tiradın şiirselliğine kapılmışken mevcut anlamsızlığa dayanma gücü ne olabilir? Sanat üzerine yazılmış herşey bir felsefe yapıcısının iki dudağı arasına hapsolmuşken …