mindonart.com
Ne Zaman Üretir ?
Rollerimiz ve üretimlerimizin sıkı ilişkisinde, sanat olarak yorumlanabilecek çalışmanın yaratıcıları kimlerdir sorusu oldukça karmaşık olabilir.Çünkü roller , çocukluktan yetişkinliğe değiş…