mindonart.com
Godot ve Yakup
“Ne Godot gelmişti, ne Yakup çağrılmıştı. Beklemek ya da gitmek mümkün müydü peki? Beklemekle gitmek aynı hiçliğin mezar taşlarıydı artık. Yapacak bir şey yoktu”. —Gidelim mi? —Gidemeyiz! —Neden? —…