mindonart.com
Çirkin Sanat
Bu kavramı , Kitch’den farklı olarak ele almak gerekli.Çünkü Kitch , Çirkin Sanata göre “kolay” okunur.Kendini elevermez , açıkça gösterir. Bir üretim , yaratma eylemi ve teknik b…