mindonart.com
Egon Schiele
Egon Schiele, Avusturyalı dışavurumcu ressam. (1890 – 1918) Grafit, kurşun kalem ve suluboyayı kâğıt üzerine kullandığı çalışmalarında, genelde portreler üzerine çalışmıştır. Figürler kırılga…