mindonart.com
Daha Zaman Var ( mı?)
Herşeyimiz var.. Zamanı ölçerek, kavramı nesnelleştirmiş insan algısı kendine en büyük kötülüğü yaptı. Bu anlamda insan, kendi dışındaki tüm canlılardan aciz durumda. Yaşamını, çalışma hayatında &#…