mindonart.com
Portre’de İçtenlik
Portre sanatçısının boyadığı , suretin kalıcı sunumu değil , ruhun yansımasının keşfidir. Bu yüzden portre sanatı , maskın öngördüğü tekil özdeşleşmeden öte çoğulluk , zenginlik içerir. Portre sana…