mindonart.com
FRANCIS BACON
Bacon’ın gücü tanımlanamaz boşlukta öngörülen suretin bozulmuş biçiminin çağrıştırdığı kabus örgüsünü sahneleme becerisinde gizlidir.Boşlukta devinen bir kabusu resmedercesine farklı bir güzl…