mindonart.com
Ahmet Şevki II
Ahmet Şevki; Kıbrıs’ın ilk fotoğraf sanatçısı ile ilgili yazımızı burada paylaşmıştık. Ahmet Şevki zamanının çok ilerisinde, aydın görüşlü olması ile tanınıyordu. Teknik becerisi ve…