mindonart.com
Çok Yaşlanmışsın.
Yeni doğmuştu daha; birileri birilerine benzetme çabasında yarışırken hızla şekil değiştirdi.Herkesin gönlünü aldı, herkese benzedi.Sonra bir başkası biricikliğinde buldu onu, sevdi.Sevmek hı…