mindonart.com
İlk Tasarımlar
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 1.sınıf öğrencilerinin, sanat ve tasarım dersi programı içinde gerçekleştirdikleri Müzik temalı final jüriler…