mindonart.com
-eşikte..
bütün bu kişiler, isimler, yerler, tarihler, tuhaf olaylar, gereksiz ayrıntılarla uğraşan betimlemeler, dile getirilmesi gerekmemesine karşın dile getirilenler, dile getirilmesi gerekmesine …