mindonart.com
Minimal Bir Peyzaj Ustası
Erken yaşta, büyükannesi’nin empresyonist çalışmalarını izleyerek büyüyen Jeff Erickson, çalışmalarını Peyzaj üzerine yoğunlaştırdı. Yaşamın karmaşıklığından bir kaçış öngören bu minimal soyu…